Data

SEDIS samlar in finansiell information om kommersiella fastighetsbolag som sedan bearbetas för att skapa bästa möjliga jämförbarhet mellan bolagen. För närvarande erbjuder vi information från samtliga aktiva börsnoterade fastighetsbolag.

Insamling

Insamling av data sker genom att manuellt gå igenom de offentliga publikationer som respektive fastighetsbolag publicerar. För att upprätthålla en hög kvalitet i materialet genomförs olika typer av datavalideringar innan allt lagras i vår databas.

Skapa jämförbarhet

Jämförbarhet mellan bolagen uppnås genom att skapa en standardiserad struktur för de finansiella rapporterna. Vidare räknar vi om alla relevanta nyckeltal enligt gemensamma definitioner. Som kund kan ni givetvis alltid hitta vilka definitioner vi använder, så att ni på ett tryggt och säkert sätt kan tolka all data.

SEDIS